tisdag 19 september 2017

Trip to Bulgaria

Bulgaria is a very beautiful country. It has a lot of mountains and forests. Our trip went to a place called Gotse Delchev, a small town in the mountains of Bulgaria, an hour from the border to Greece.

Bulgarien är ett mycket vackert land. Det är bergigt och med mycket skog. Vår destination denna helgen var en liten stad uppe i bergen som heter Gotse Delchev, ungefär en timme från grekiska gränsen.

Our mission this weekend was to inspire leaders that want to build a network of house churches. Our partner from Lebanon was with us and he has a lot of fascinating stories about conversions in the Middle East. He leads a network of about 2000 bible study groups of former Muslims. Jesus is doing great things in the region!

Vårt mål denna helgen var att inspirera en grupp med ledare i Bulgarien till att börja bygga ett nätverk av husförsamlingar. Vår samarbetspartner i Libanon var på plats för att dela sina erfarenheter och berätta fantastiska berättelser om vad Jesus gör i regionen. Han leder ett nätverk med 2000 bibelstudiegrupper bestående av före detta muslimer.

We want to be a catalyst to create the same type of movement here in Greece and the surrounding area. It's simple and anyone can do it! Gather people to read the bible and do what it says... :-)

Vi vill vara en katalysator för att samma rörelse som bryter fram i mellanöstern ska starta här i Grekland och den regionen vi är en del av. Det är enkelt och alla kan göra det! Samla människor för att läsa bibeln och praktisera budskapet... :-)

The tool we use is Discovery Bible Study and the principles about a Disciple Making Movement found in the book: "Contagious Disciple Making" By David and Paul Watson.

Verktyget vi använder är Upptäckande Bibelstudium och principerna om en lärjungaskapande rörelse som presenteras i boken: "Contagious Disciple Making" av David och Paul Watson

Come on! let's do it all over the world!

Kom igen! Låt oss göra det över hela vår jord!

1 kommentar:

  1. Spännande läsa om dina äventyr med att sprida evangelium var välsignad

    SvaraRadera