torsdag 7 september 2017

The first couple of weeks. De första veckorna.

It's been interesting to get to know the difference between Sweden and Greece. Yes, it's sunny and hot and the ocean is blue and all that, but the biggest difference is the infrastructure. Roads and buildings are in bad need of some love... Everything here has to be made in person like signing up for a telephone number, internet, electricity and stuff like that. We've been all over Thessalonica visiting different places. Sweden is extremely well organised and in the forefront of the technical development, we hardly have to go anywhere, we just click a button... So convenient!

Det har varit intressant att upptäcka skillnaderna mellan Grekland och Sverige, Ja det är soligt och varmt och havet är blått och så vidare, men den största skillnaden är ändå infrastrukturen. Vägar och byggnader är i desperat behov av lite kärlek...
Allt måste göras personligen här, som att skaffa telefon, internet, el och sånt. Vi har varit överallt i Thessaloniki för att besöka olika ställen. Sverige är så väl organiserat och i framkant vad gäller den tekniska utvecklingen, vi behöver bara trycka på en knapp för sånt här, så smidigt!

We've already had a baptism and more people are about to! It's exciting to see what God is doing among refugees and "regular" people in Greece and the surrounding nations.


Vi har redan haft vårt första dop och fler dopkandidater är på gång! Det är spännande att se vad Gud gör bland flyktingar och "vanligt" folk här i Grekland och i grannländerna.

We're starting to feel like we have a home! It's been a while since we used our own things. They've been stored for about 5 years, but now we're using them again! Like my beloved coffee maker, family pictures, furniture and stuff like that. Just sleeping in my own bed for the first time since 2012 was pretty epic!

Vi börjar känna att vi har ett hem! Det har varit ett tag sen vi använde våra egna saker. De har varit magasinerade i ungefär 5 år, men nu använder vi dem igen! Som min älskade kaffebryggare, familjebilder, möbler och annat sånt. Bara att få sova i sin egen säng för första gången sedan 2012 var helt underbart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar