fredag 29 september 2017

Varje dag är en möjlighet! Every day is an opportunity!

Jag vet att det i hösttider kan kännas klämkäckt att påstå att varje dag har sina glädjeämnen, men något annat vägrar jag tro! Ge inte din dag till negativitet, missnöje, avund, gnäll eller ilska. Välj att se det positiva, tala gott om andra människor, välj att förlåta och njuta av det som är positivt. Vem som helst kan vara negativ och hitta fel på det mesta, det är inte där du kommer hitta energi! Välj att vara den sol som många behöver i höstmörkret!

I know that everyone won't agree with me that every day has it's beauty and reasons for joy, but I refuse to believe otherwise! Don't give in to negativity, complaints, jealousy or anger. Choose to see the positive, speak good about other people, choose to forgive and forget and take pleasure in what's positive. Anyone can be negative and find things to complain about but there's no energy to be found there! Choose to be the sun so many people need in the beginning darkness of this fall!


tisdag 19 september 2017

Trip to Bulgaria

Bulgaria is a very beautiful country. It has a lot of mountains and forests. Our trip went to a place called Gotse Delchev, a small town in the mountains of Bulgaria, an hour from the border to Greece.

Bulgarien är ett mycket vackert land. Det är bergigt och med mycket skog. Vår destination denna helgen var en liten stad uppe i bergen som heter Gotse Delchev, ungefär en timme från grekiska gränsen.

Our mission this weekend was to inspire leaders that want to build a network of house churches. Our partner from Lebanon was with us and he has a lot of fascinating stories about conversions in the Middle East. He leads a network of about 2000 bible study groups of former Muslims. Jesus is doing great things in the region!

Vårt mål denna helgen var att inspirera en grupp med ledare i Bulgarien till att börja bygga ett nätverk av husförsamlingar. Vår samarbetspartner i Libanon var på plats för att dela sina erfarenheter och berätta fantastiska berättelser om vad Jesus gör i regionen. Han leder ett nätverk med 2000 bibelstudiegrupper bestående av före detta muslimer.

We want to be a catalyst to create the same type of movement here in Greece and the surrounding area. It's simple and anyone can do it! Gather people to read the bible and do what it says... :-)

Vi vill vara en katalysator för att samma rörelse som bryter fram i mellanöstern ska starta här i Grekland och den regionen vi är en del av. Det är enkelt och alla kan göra det! Samla människor för att läsa bibeln och praktisera budskapet... :-)

The tool we use is Discovery Bible Study and the principles about a Disciple Making Movement found in the book: "Contagious Disciple Making" By David and Paul Watson.

Verktyget vi använder är Upptäckande Bibelstudium och principerna om en lärjungaskapande rörelse som presenteras i boken: "Contagious Disciple Making" av David och Paul Watson

Come on! let's do it all over the world!

Kom igen! Låt oss göra det över hela vår jord!

måndag 11 september 2017

Greek quote of the day... Dagens grekiska citat!

Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something
Plato (428/427 BC – 348/347 BC) Greek philosopher and mathematician

Visa människor talar för att de har något att säga; dårar talar för att de måste säga nåt.
Plato (428/427 f.Kr – 348/347 f.Kr) Grekisk filosof och matematiker.

We will try to communicate as much as we can through social media to keep our friends and supporters updated with what's happening here in Greece, but we will try not to be fools according to Plato...

Vi kommer försöka hålla våra vänner och understödjare uppdaterade via sociala medier om vad som händer här i Grekland, men samtidigt inte falla i fällan som Plato talar om...

If you want more in depth information, sign up for our newsletter by sending a request to: nystromsonamission@gmail.com 

Vill du ha vårt nyhetsbrev/bönebrev med mer ingående information så skriv till: nystromsonamission@gmail.com 

torsdag 7 september 2017

The first couple of weeks. De första veckorna.

It's been interesting to get to know the difference between Sweden and Greece. Yes, it's sunny and hot and the ocean is blue and all that, but the biggest difference is the infrastructure. Roads and buildings are in bad need of some love... Everything here has to be made in person like signing up for a telephone number, internet, electricity and stuff like that. We've been all over Thessalonica visiting different places. Sweden is extremely well organised and in the forefront of the technical development, we hardly have to go anywhere, we just click a button... So convenient!

Det har varit intressant att upptäcka skillnaderna mellan Grekland och Sverige, Ja det är soligt och varmt och havet är blått och så vidare, men den största skillnaden är ändå infrastrukturen. Vägar och byggnader är i desperat behov av lite kärlek...
Allt måste göras personligen här, som att skaffa telefon, internet, el och sånt. Vi har varit överallt i Thessaloniki för att besöka olika ställen. Sverige är så väl organiserat och i framkant vad gäller den tekniska utvecklingen, vi behöver bara trycka på en knapp för sånt här, så smidigt!

We've already had a baptism and more people are about to! It's exciting to see what God is doing among refugees and "regular" people in Greece and the surrounding nations.


Vi har redan haft vårt första dop och fler dopkandidater är på gång! Det är spännande att se vad Gud gör bland flyktingar och "vanligt" folk här i Grekland och i grannländerna.

We're starting to feel like we have a home! It's been a while since we used our own things. They've been stored for about 5 years, but now we're using them again! Like my beloved coffee maker, family pictures, furniture and stuff like that. Just sleeping in my own bed for the first time since 2012 was pretty epic!

Vi börjar känna att vi har ett hem! Det har varit ett tag sen vi använde våra egna saker. De har varit magasinerade i ungefär 5 år, men nu använder vi dem igen! Som min älskade kaffebryggare, familjebilder, möbler och annat sånt. Bara att få sova i sin egen säng för första gången sedan 2012 var helt underbart!

torsdag 10 augusti 2017

Vi är på väg! We're on our way!

Nu är alla våra saker packade och på väg till Grekland. Vi har också påbörjat resan, första stoppet blir Malmö och bröllop.

All our stuff is packed and on its way to Greece. We are also on our way and our first stop will be Malmö and a wedding.

lördag 5 augusti 2017

En vecka kvar One week left

Om en vecka bär det av ner genom Europa. Vi försöker njuta av varje dag och tillbringa så mycket tid vi bara kan med familj och vänner. 
In a week we leave Sweden and will drive down through Europe. We try to enjoy every moment and spend as much time as we can with family and friends.

onsdag 12 juli 2017

Det börjar närma sig flytt Our move is a month away!

Hello friends! We have good news! We will move to Thessalonica mid August. 
If you want to help us with our move, the best way is financial. :-) The move will be about $4600 (39 000 sek) so any contribution is welcome! (Our bank account and paypal account is on the right hand side on the web-version of this page)
Another good news is that the Swedish board of education has approved Linnea for an online charter school program in Swedish. Pray that Isak gets approved aswell! 
Next week the kids will attend a camp for missionary kids. Pray for encounters with God and lots of fun!

Goda nyheter! Vi har ett hus i Grekland och vi flyttar i mitten på augusti! Om ni vill hjälpa oss med flytten är den bästa hjälpen ett ekonomiskt bidrag. Flytten kostar 39 000 kr så varje litet bidrag är välkommet! (Bankkonto och paypal finns till höger på web-versionen av den här sidan)
En annan god nyhet är att Linnea blivit godkänd av Skolverket att beviljas skolpeng för Sofia distans. Be att Isak får samma besked också!
Vi befinner oss i Borlänge just nu och nästa vecka ska barnen på missionärsbarnsläger på Hjälmaregården. Be om starka upplevelser med Gud och massor med kul för barnen!